تاریخ : 1395/03/18 | 00:48 | نویسنده : غیاثوند
 • آدم های ساده را دوست دارم

   همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند
   همان ها که برای همه ل
 • آدم های ساده را دوست دارم

  همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند
  همان ها که برای همه لبخند دارند
  همان ها که همیشه هستند...برای همه هستند


  آدم های ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعت ها تماشا کرد
  عمرشان کوتاه است ...
  بس که هر کسی از راه میرسد
  یا ازشان سوء استفاده میکند یا زمینشان میزند یا درس ساده نبودن بهشان میدهد


  آدم های ساده را دوست دارم
  بوی ناب آدم میدهند .


  برچسب ها: انسانهای پاک دل، آدمهای مهربان، آدمهای پاک وساده دل، بوی ناب آدم، آدمهای پاک،