تاریخ : 1394/11/7 | 20:28 | نویسنده : غیاثوند


تاریخ : 1394/11/7 | 20:26 | نویسنده : غیاثوند


تاریخ : 1394/11/7 | 20:25 | نویسنده : غیاثوند


تاریخ : 1394/11/6 | 21:00 | نویسنده : غیاثوند


تاریخ : 1394/11/6 | 20:51 | نویسنده : غیاثوند
                                زخم زبان 
زخمی که تیزی زبان بر دلها می گذارد بسیار کشنده تر از زخم 
شمشیر است          
                               ( مواظب گفتارمان باشیم ) تعداد کل صفحات : 5 ::      1   2   3   4   5