تاریخ : 1395/05/3 | 19:25 | نویسنده : غیاثوند
سلام عشقم امیدوارم خوب باشی! 
میدونم الان بهم میگی دیوونه ام، چیکار کنم دیوونه توام عشقم!
 خیلییییییییییی خوشحالم عمرم میخوام از خوشحالی فریاد بزنم  خیییییییییلی دوست دارم ،
نمیدونم چی بگم حس درونمو حس کنی ولی عاشقانه و با تمام وجودم میپرسمت،
 خدا جونم خیلی دوست دارم هرگز این روز فراموش نمیکنم،
  خدا گریه ام گرفته نمیدونم چی بگم فقط خیلی میخوامت،عمر من  تو همه چیز و همه کسمی وای خوشکلم الهی که اسماعیلت  پرپر شه برات ،تو تمام هستی منی! 
خدا جونم هیچ وقت هیچ وقت عشقم مهری رو  ازم نگیر این تنها ارزوی منه خدا تو که میدونی عاشقشم میمیرم براش خودشم میدونه دیوونه شم، دیوونه صداش خنده هاش ...مگه نه
 عمر من  تعجب نکن از این کارم میخوام همه دنیا بدونن دوست دارم اره من عاشقشم من یک لحظه بدون اون نمیتونم زندگی کنم !مهری زندگی منه باور منه قلب منه
 آره______ دوست دارم عشق من _____                    
برچسب ها: عشقم، دنیامی عزیزم، خانمم دوست دارم، عزیزم مال منی، بزارهمه بدونن، دنیامی مهری،