تاریخ : 1395/03/29 | 20:57 | نویسنده : غیاثوند
.

دختر:عشقم شرط بندی کنیم؟؟؟
پسر:باشه خانومم ...بکنیم...
دختر:تو نمیتونی24ساعت بدون من بمونی...
پسر:میتونم...
دختر:میبینیم...
24ساعت شروع میشه پسره از سرطان عشقش واینکه قراره زود بمیره خبر نداشته...
24ساعت تموم میشه پسره میره جلو در خونه ی دختر...
در میزنه ولی هیچکس در رو باز نمیکنه...
داخل خونه میشه و دختره رو میبینه که روز مبل دراز کشیده و روش یه یادداشت هست...
یادداشت:24ساعت بدون من موندی...
یه عمر هم میتونی بدون من بمونی عشق من ...
...دوست دارم.برچسب ها: شرط بندی، عاشق ومعشوق، شرط بندی تلخ، شرط بندی ۲۴ ساعته،