♥رسول خدا می فرماید:

قبر روزی 5 مرتبه انسان را صدا می زند:
1.. ◥. من خانه ی فقر هستم با خود گنج بیاورید.◣
2.. ◥. من خانه ی ترس هستم با خود انیس بیاورید.◣
3.. ◥. من خانه ی مارها و عقرب ها هستم با خود پادزهر بیاورید.◣
4.. ◥. من خانه ی تاریکی هستم با خود روشنایی بیاورید.◣
5.. ◥. من خانه ی ریگ ها و خاک ها هستم با خود فرش (زیرانداز) بیاورید.◣

1.. ◥- گنج= لا اله الا الله◣
2.. ◥- چراغ= نماز و نماز شب◣
3.. ◥- پادزهر= صدقه و خیرات◣
4.. ◥- انیس= تلاوت قرآن◣
5.. ◥- فرش= عمل صالح◣

برچسب ها: روزی 5بار قبر صدایمان میکند، قبر وانسان، فرمایشات رسول خدا، انسان وقبر،