تاریخ : 1395/03/9 | 06:06 | نویسنده : غیاثوند
مـهم نیست چند سال داری ...
هر بــار هنـگام "سـلام" کـردن
"مـادرت" را تنـگ در "آغــوش" بگیر ...
و او را ببـــوس .

بگـذار بـدانـد که هنـوز هم چقدر به آغوشش نیـاز داری ، 
. . . و چقـدر می پرستـی اش !


برچسب ها: مادر، مادر چشم انتظار، تنهایی مادر، بهشت زیر پای مادران،