تبلیغات
وبلاگ "شهر باران" (* rasht*) - تو باش بامن
تاریخ : 1395/02/27 | 18:51 | نویسنده : غیاثوند


کبوتر

تـــو باشـی بـهار باشــد و چـکاوک هــا

مگر مـن از خوشبختی چه می خواهم؟!