تاریخ : 1395/02/17 | 03:33 | نویسنده : غیاثوند
 • قالی بزرگیست زندگی..

دار این جهان را
 • قالی بزرگیست زندگی..

  دار این جهان را "خدا" به پا کرد،
  و تو می بافی و من می بافم و او می بافد،
  همه می بافیم و نقش می زنیم،

  هر که آمد گره ای تازه زد و رنگی و طرحی،
  آمیزه ای از زیبا و نا زیبا...
  سایه روشنی از گناه و ثواب...

  گره ی تو هم بر این قالی خواهد ماند،
  طرح و نقشت نیز...

  و هزاران سال بعد، آدمیان بر فرشی خواهند زیست که گوشه ای از آن را تو بافته ای،
  کاش گوشه ای را که سهم توست زیباتر ببافی..


  برچسب ها: قالی زندگی، دنیای قالی، زندگی قالی است، قالی بزرگیست، قالی بزرگیست زندگی،