تاریخ : 1395/01/28 | 06:10 | نویسنده : غیاثوند
پــــروانــه مــن

آن کس که شکست بـــال پــرواز تــو را

مـی دانست که خاطـرات پــرواز تــو را خواهــد کشت

ولی خبــر نــداشت که تــو خــدایی مهربــان داری

که خودش بــال و پــرت خواهــد شــد...


برچسب ها: پروانه شکسته بال، پروانه زیبا، شعر زیبای پروانه،