تبلیغات
وبلاگ "شهر باران" (* rasht*) - ایران ازنظر شکاف جنسیتی درجهان چه رتبه ای دارد ؟
یران از نظر شکاف جنسیتی چه رتبه ای دارد؟

در بررسی شاخص های گزارش مجمع جهانی اقتصاد درسال 2015در مجموع 145کشور ایران از نظر رتبه کلی نسبت به سال گذشته با افت 4 پله ای در رتبه 141 همچنین در بعد مشارکت اقتصادی در رتبه 141 در بعد آموزش رتبه
106 در بعد سلامت و بقا رتبه 99و دربعد مشارکت سیاسی در رتبه 137قرار دارد.
ایسلند نروژ فنلاند سوئد و ایرلند از نظر برابری جنسیتی بهترین وضعیت وضعیت را در میان 145 کشور بررسی شده دارند.آمریکا در جایگاه 28 و روسیه دررتبه 75و چین در رتبه 91این فهرست قرار دارند.
از مجموع 145کشور مورد بررسی یمن پاکستان سوریه چاد ایران و اردن در میان 5کشور انتهای فهرست
هستندو بیشترین شکاف جنسیتی را دارند.

برچسب ها: شاخص مشارکت اقتصادی، رتبه ایران از نظر شکاف جنسیتی، شکاف جنسیتی، رتبه ایران در جهان،